Firmware upgrade

Normaliter heeft u geen firmware upgrade nodig.
Het aantal wijzigingen in de firmware is beperkt, daarom is een upgrade vaak niet nodig.

Het (verkeerd) uitvoeren van een firmware upgrade kan het adsl modem onbruikbaar maken. Om dit te voorkomen, is de firmware niet meer on-line beschikbaar.

Indien u toch een firmware upgrade denkt nodig te hebben, kunt u eventueel de reden van de firmware upgrade naar ons mailen: support@e-tech.nu
Mail uw huidige firmwareversie (te vinden onder status - home) en uw showtime versie (status - adsl).
Dan kunnen wij kijken hoe wij u verder kunnen helpen.